Ela Litvínov

Zelená úsporám ISO 9001
ISO 14001 ISO 18001

 Profil společnosti

Vítejte na stránkách stavební společnosti ELA LITVÍNOV, spol. s r.o.

Společnost ELA LITVÍNOV, spol. s r.o. vznikla dne 26. února 1996 zapsáním do obchodního rejstříku v Ústí nad Labem pod oddílem C, vložka 10378 jako společnost zabývající se stavební činností na území celé České republiky, převážně pak v Ústeckém kraji na základě živnostenského oprávnění Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Naše společnost realizuje jakékoli zakázky tzv. na klíč. To znamená od projektové dokumentace, inženýrské činnosti, vlastní realizace az po kolaudační řízení. Dále se zabýváme rekonstrukcemi objektů, instalacemi (elektro, topení, plyn, ZTI), výměnou výplní otvorů, tak i statickým zajištením budov.

Práce provádíme pro firmy, drobné soukromníky, obecní úřady, města apod. Ceny udržujeme na obecně daných standardech a dle platných ceníků firmy ÚRS PRAHA, a.s.

Mimo živnosti Provádění staveb, jejich změn a odstraňování má naše společnost tyto další živnosti:

·         výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Naše společnost je připravena k pružnému vyřízení zakázek (objednávek) a ve velmi krátké době i k provedení široké škály investičních záměrů v požadované kvalitě. Profesní struktura, organizační uspořádání, technické vybavení včetně využití výpočetní techniky umožňuje společnosti zajišťovat tyto práce s vysokými nároky na kvalitu provedení ke spokojenosti zákazníků.

Spolupracujeme s řadou subdodavatelů – specializovaných firem, například v oblasti zakládání staveb, inženýrských sítí, komunikací apod.

Snaha o neustálé zlepšování vedla vedení společnosti k prověření systému jakosti nezávislým certifikačním orgánem. Kvalita prováděných prací společnosti ELA LITVÍNOV, spol. s r.o. tak byla v listopadu 2003 potvrzena obdržením certifikátu systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001, v roce 2006 certifikátem dle ČSN EN ISO 14001 a v roce 2008 certifikátem OHSAS 18001.

V roce 2009 byla společnost zapsána do seznamu odborných dodavatelů v dotačním programu ZELENÁ ÚSPORÁM.

Společnost zaměstnává cca 25 zaměstnanců, převázně zednických profesí. Majitelé firmy a zaměstnanci mají v oblasti činnosti požadovanou kvalifikaci a dlouholeté zkušenosti.

Vážení obchodní přátelé, toto jsou zhruba základní informace o naší společnosti ELA LITVÍNOV, spol. s r.o., kterou byste měli na počátku našich eventuálních vzájemných kontaktů mít. Těšíme se na budoucí spolupráci.

V případě Vašeho zájmu Vás rádi přivítáme v sídle naší společnosti nebo Vás navštívíme s podrobnějšími informacemi.

Majitelé a zaměstnanci.